Post: : Admin

2 giờ chiều ngày 16/ 5/ năm Đinh Dậu( 10/6/2017) tại Hạ trường chùa Kim Sơn- quận Phú Nhuận đã trang nghiêm cử hành lễ kiết giới an cư cho 80 Hành giả trở về tu tập trong mùa hạ lạp PL 2561- DL 2017Tổ đình Kim Sơn- quận Phú Nhuận là nơi mà chư Ni trong quận nhà cùng nhiều nơi khác đến xin an cư tu tập khi mùa hạ đến. Đặc biệt mùa an cư năm nay có lớp “Hoằng Luật” với gần 30 em về nội trú tại Tổ đình từ đầu năm nên các thời khóa tu tập và học luật sẽ nghiêm túc chuẩn mực hơn.


Trước khi làm lễ Tác pháp An cư, chư Ni tại Tổ đình đã đến chư Tôn đức Tăng cầu thỉnh giáo giới theo luật Phật chế. Chư Tôn đức đã có lời sách tấn chư Ni nên tránh bớt ngoại duyên, giữ thân tâm thanh tịnh trong 3 tháng an cư.


Mùa An cư năm nay, quý Ni trưởng vì bệnh duyên không thể đến Hạ trường Kim Sơn làm lễ tác pháp An cư. Chư Tôn đức Tăng cũng nhận thấy Kim Sơn đã trưởng thành nên quý ngài chỉ ban đạo dụ sách tấn chư Ni tu tập mà không thân lâm đến chứng minh buổi lễ tác pháp tại Hạ trường.

Ni sư TN Huệ Vân và sư cô TN Hạnh Tâm là hai vị có tuổi Hạ cao lại nhiều năm gắn bó với Tổ đình, nên được Ni sư trụ trì và đại chúng tin tưởng thỉnh cầu làm lễ đối thú, tác pháp an cư cho chư Hành giả An cư tại Hạ trường.


Vẫn như mọi năm, thời khóa tu tập của hành giả an cư tại Hạ trường Kim Sơn với thời khóa biểu xuyên suốt ngày 6 thời từ 3 giờ 15 thức chúng cho đến 21g chỉ tịnh… Đặc biệt buổi sáng, chư Hành giả sẽ cùng lên lớp dự thính lớp Hoằng Luật để học hỏi trao dồi thêm kiến thức luật học.
10g đại chúng y áo lên chánh điện cúng ngọ, tiếp đến là quả đường kinh hành. 14g30 có khóa lễ tụng kinh và công phu chiều. Sau thời Tịnh độ tối là trì chú…

Sau lễ tác pháp an cư, chư Ni Hạ trường Kim Sơn bắt đầu bước vào mùa An cư tu tập, hành trì nghiêm mật. Đại chúng đồng tu đồng học trong sự hòa hợp tinh tấn và an lạcKim Sơn