Post: : Admin

Tối qua, 17/11/Mậu Tuất nhằm ngày 23/12/2018 tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6 tổ chức lễ hoa đăng vía Di Đà.Chứng minh buổi lễ Hòa Thượng Giác Tuấn trị sự trưởng giáo đoàn VI, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, cùng Chư Tôn Đức Tăng trú xứ tại tịnh xá đã tiến hành buổi lễ vía Phật Di Đà.

Buổi lễ được tiến hành long trọng và ấm cúng, trong buổi lễ Thượng Tọa Giác Nhuận đã truyền đăng đến cho Chư Tôn Đức Tăng cũng như hàng Phật tử như một biểu hiện của Tăng đoàn hòa hợp, đây là ánh sáng biểu trưng cho sự từ bi, đem lại sự mát mẻ cho chúng sanh đang chịu thống khổ trong sáu nẻo luân hồi, là động lực thúc đẩy khiến hành giả có đủ bi trí dũng mang tình thương yêu và sự hiểu biết của mình làm lợi ích cho tự thân và nhân loại.

Đại Đức Minh Sĩ cũng nói lên ý nghĩa của buổi truyền đăng tục diệm, buổi truyền đăng tục diệm này cũng như thừa hành nối tiếp chánh pháp kế thừa mạng mạch Phật pháp không cho gián đoạn và mỗi người con Phật chúng ta nên phát nguyện hạnh lợi tha truyền bá khắp chân lý ấy để mọi người thoát khỏi niềm đau đem lại hòa bình và an lạc cho thế giới.

Cuối buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Giác Minh đại chúng cùng nhau niệm danh hiệu Phật A Di Đà hơn 1.000 người đi thiền hành khắp khuôn viên chùa.

 

Diệu Anh