Post: : Admin

Tối nay, lúc 19g ngày 28/11/2019 nhằm 3/11/Kỷ Hợi tại tịnh xá Trúc Lâm ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trực thuộc Giáo đoàn 6, là đơn vị đăng cai khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30 đã diễn ra phiên họp trù bị cho khóa tu.Chứng minh phiên họp có: HT. Giác Giới Phó thư ký Hội đồng chứng minh GHPGVN; HT. Giác Hùng chứng minh Giáo đoàn 3, Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Pháp, Phó ban nghi lễ GHPGVN, chánh thư ký Hệ phái; HT. Giác Minh, Giáo phẩm hệ phái; HT. Giác Phùng chứng minh Giáo đoàn 3; HT. Giác Nhân Giáo phẩm hệ phái cùng 115 Chư tôn đức Tăng trực thuộc 6 giáo đoàn đồng tham dự.

Buổi họp đã cung an chức sự, nội quy và thời khoá tu học trong 7 ngày tại khoá tu truyền thống khất sĩ lần thứ 30, do Giáo đoàn 6 đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Trúc Lâm, ....

Lần lượt quý Ngài lớn trong 6 Giáo đoàn báo cáo số lượng Tăng chúng tham gia khóa tu cũng như phân công chức sự trong khóa tu. 

HT. Giác Giới thiền chủ khóa tu; HT. Giác Hùng Phó thiền chủ; HT. Giác Minh, Giám luật; HT. Giác Phùng Đệ nhị Giám luật; TT. Giác Năng Đệ nhất Giám thiền; TT. Giác Điệp Đệ nhị Giám thiền; HT. Minh Hóa Đệ nhất kiểm soát; TT Giác Nhuận Đệ nhị kiểm soát.

Ban kiểm soát có: ĐĐ. Giác Chơn (GĐ1); ĐĐ. Minh Giai (GĐ2); ĐĐ. Giác Hành (GĐ3); ĐĐ. Minh Tân (GĐ4); ĐĐ. Minh Vân (GĐ5); TT. Giác Minh (GĐ6)

Điển lễ: ĐĐ. Giác Khánh và ĐĐ. Giác Hậu

Thư ký: TK. Minh Đạo và TK. Minh Thành

Trực kẻng: TT. Giác Minh, ĐĐ. Minh Kính

Ban ngoại hộ: TT. Giác Nhuận và ĐĐ. Minh Dẫn

Giáo thọ: HT. Giác Giới; HT. Giác Minh; HT. Minh Bửu; HT. Minh Thành

Thời khoá tu học trong ngày được bắt đầu từ 3g30 và kết thúc lúc 22g00

Hòa thượng Giác Nhân đã thông qua nội quy khóa tu và yêu cầu tất cả hành giả nghiêm trì giới luật đặc biệt không giữ tiền, điện thoại, không ăn sau giờ ngọ......

Đồng thời trong buổi họp trù bị chư hành giả được Hoà thượng Thiền chủ sách tấn nhắc nhở mọi người phải nghiêm trì giới luật, “người khất sĩ chỉ có ba phép tu học vắng tắt đó là Giới - Định - Tuệ”.

Được biết buổi chiều cùng ngày TT. Giác Nhuận đã hướng dẫn Chư tôn đức Tăng Giáo đoàn 6 đến từng thư phòng đảnh lễ Quý Hòa Thượng và nhận lời Pháp bảo sach tấn từ Quý Ngài.

Buổi tối cùng ngày Đại đức Minh Dẫn đã họp hướng dẫn các Phật tử ban nhà trù, ban ngoại hộ cho khóa tu như đi đứng, oai nghi khi vào khu vực nội viện.


Diệu Anh