Post: : Admin

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 16/07/2018 (04/06/Mậu tuất) Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Hải Lăng tổ chức hội nghị để sơ kết đánh giá Phật sự 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời triển khai công tác Phật sự 6 tháng cuối năm. Vì Phật sự chung của Huyện Giáo Hội nên Chư Tôn Đức Tăng Ni thành viên Ban Trị Sự-Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì, trú xứ các chùa, NPĐ và quý đạo hữu của mỗi đơn vị NPĐ đều đến tham dự hội nghị khá đông đủ.Chứng minh và chủ trì Hội nghị có Đại đức Thích Từ Nguyện, ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh  – Trưởng BTS GHPGVN Huyện; Đại Đức Thích Trí Năng ủy viên Thường trực -Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Huyện;  Đại đức Thích Từ Hằng, ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị  – Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế  GHPGVN Huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường Trực Ban Trị Sự trình bày tình hình thực hiện chương trình Phật sự 6 tháng đã qua; nhìn chung những tháng đầu năm 2018, với sự cố gắng tích cực của Tăng Ni Phật tử các giới Huyện nhà chung tay góp sức thực hiện thành tựu các Phật sự trong chương trình hoạt động năm 2018 về các mặt Tăng sự, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, văn hóa truyền thông… Trong quá trình điều hành Phật sự của BTS huyện nhà được sự quan tâm của Chư Tôn Đức Thường Trực BTS Tỉnh luôn sâu sát, gần gủi và sự quan tâm ưu ái đặc biệt của lãnh đạo chính quyền mặt trận các cấp đóng góp cho sự thành tựu, hanh thông trong việc thực hiện chương trình Phật sự của Huyện Giáo Hội.

Tuy nhiên trong các mặt hoạt động, công tác còn có những hạn chế cần khắc phục, để chương trình Phật sự 6 tháng sắp đến trên địa bàn Huyện được thuận lợi, hanh thông đem lại hiệu quả cao hơn.


Trung Thanh