Post: : Admin

Thực hiện phong trào tuyên truyền phòng chống dịch Corona, sáng nay ngày 06-02-2020, Phật giáo Đắk R'lấp phát khẩu trang cho bà con tại khu vực chợ Kiến Đức và Bệnh viện huyện Đăk R'lấp.
Video: Chư tăng và mạnh thường quân phát khẩu trang, xà phòng miễn phí tại chợ Kiến Đức. 

Đại đức Thích Quảng Tráng - Chánh văn phòng BTS GHPG tỉnh Đăk Nông hướng dẫn mang khẩu trang cho trẻ em.

Ban trị sự Phật giáo huyện Đăk R'lấp phối hợp cùng Phòng PA02 Công an tỉnh Đăk Nông, nhà hảo tâm thực hiện chương trình thiện nguyện.

Phát 2.500 khẩu trang và xà phòng nước sát trùng tại khu vực chợ Kiến Đức, Bệnh viện huyện Đăk R'lấp được tài trợ bởi nhóm Chung một tấm lòng.


Thực hiện: Hạo Nhiên