Post: : Admin

Ni sư Thích Nữ Như Diên, trụ trì Ni viện Thiện Hòa, khu phố Tân Phú, Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Viên tịch lúc 14h10 phút ngày 17/07/2021, trụ thế 65 năm, hạ lạp 37 năm.Ni sư Thích Nữ Như Diên viên tịch thọ 65 tuổi

Chân dung Ni sư Thích Nữ Như Diên viên tịch thọ 65 tuổi


-Ủy viên Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

-Ủy viên Ban giáo dục Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
-Phó trưởng Ban kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
-Thủ quỹ Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm
-Trụ trì Ni viện Thiện Hòa, khu phố Tân Phú, Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Sau thời gian bệnh duyên, mặc dầu đã được các y bác sĩ tận tình điều trị và huynh đệ của Ni sư chăm sóc chu đáo nhưng không qua khỏi. Ni sư đã thuận thế vô thường viên tịch lúc 14h10 phút ngày 17 tháng 7 năm 2021 tại Ni viện Thiện Hòa, khu phố Tân Phú, Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Trụ thế: 65 năm, Hạ lạp: 37 năm


Lễ nhập kim quan: lúc 05h00 ngày 18/07/2021 tại Ni viện Thiện Hòa, khu phố Tân Phú, Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Lễ viếng chỉ trong nội bộ: lúc 07h00 ngày 18/07/2021
Lễ truy niệm: Lúc 08h00, ngày 19/07/2021 sau đó phụng tống kim quan đến đài hỏa táng Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.


Bá Đô


Thích Nữ Như Diên qua đời, Như Diên viên tịch, trụ trì Ni viện Thiện Hòa viên tịch

vung tau ni su thich nu nhu dien vien tich