Post: : Admin

Sư cô Thích Nữ Diệu Thiện-trưởng Ban từ thiện huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Phước Quang xã Bình Phú huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Sư cô một con người nhỏ nhắn mà năng động, dấn thân trên mãnh đất nghèo xã Bình Phú. Tâm nguyện của cô luôn muốn giúp dân nghèo bớt khổ. Những phần quà dành cho người neo đơn xã Bình Phú

Công tác Phật sự hằng ngày ở huyện Thăng Bình, cô là người chịu thương chịu khó gắn bó cùng chư tôn đức Tăng Ni, việc an sinh xã hội là việc của tôi, là trách nhiệm cần làm. Cứ chỗ nào khổ là chúng tôi phải đến, nơi nào còn khó là chúng tôi phải đi. Sư cô Diệu Thiện chia sẻ.

Những phần quà dành cho người neo đơn xã Bình Phú

Cuộc sống cơ cực của người dân làm sao những người làm đạo ngó lơ được, mong sao giúp dân lành thoát nghèo, có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Những bà già, ông già co ro bên mái tranh nghèo quanh hiu.

Những phần quà dành cho người neo đơn xã Bình Phú

Từng chuyến đi vào làng là những chuyến đi ân tình.

Những phần quà dành cho người neo đơn xã Bình Phú

Những cái bắt tay, hỏi thăm sức khỏe cũng đủ ấm lòng.

Những phần quà dành cho người neo đơn xã Bình Phú

Của cho không bằng cách cho....!

Những phần quà dành cho người neo đơn xã Bình Phú

Ân tình dành tặng cho những ông bà già neo đơn.


Quang Lễ