Post: : Admin

Thưa thầy! Xin thầy cho con hỏi về tánh biết, 1. Tánh biết là thường hằng, vậy sao khi say rượu tánh biết không giúp người say lái được xe an toàn, hành động đúng đắn và khi tỉnh dậy họ mất trí nhớ giai đoạn bị say?2. Một vị ALAHÁN là hoàn toàn trong tánh biết vậy vì đó không còn dùng lời nói hay suy nghĩ nữa ạ? Vị đó không dùng suy nghĩ thì sao biết đúng sai mà hành động?
3. Tánh biết là ở trong thân, hay ngoài thân? Tất cả các vị Thánh hay Phật thì ở trong cùng một tánh biết hay mỗi người riêng một tánh biết khác nhau?
Xin thầy từ bi khai thị!

tẩu hỏa nhập ma

Trả lời:

Con cứ học đạo kiểu này thì coi chừng tẩu hoả nhập ma đó. Con đã hỏi quá nhiều và hứa không làm phiền nữa, vậy mà cứ hỏi những điều vô ích như vậy mãi. Tự con đặt ra tánh biết thường hằng rồi tự suy nghĩ điên đảo, trong khi con chỉ cần trọn vẹn biết mình thì đâu cần phải hỏi những câu "say" như vậy!


Sư Viên Minh