• Những nét đặc trưng trong đạo Phật

  29-03-2016
  Những nét đặc trưng trong đạo Phật
  - Đạo Phật không độc tôn.
  - Đạo Phật không hứa hẹn hoang đường, không cho ăn bánh vẽ.
 • Thân người khó được

  07-03-2016
  Thân người khó được
  Thân là sự sống. Không có thân thì không có sự sống. Sự sống tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào tấm thân tứ đại này. Trong các loại thân chúng sinh, thân người cao quý hơn cả.