• Điều gì xảy ra sau khi bạn chết?

  25-07-2016
  Điều gì xảy ra sau khi bạn chết?
  Theo đề nghị của một bạn từ Melbourne, hôm nay tôi sẽ nói về “Điều gì xảy ra sau khi bạn chết" Có một số cách để có thể biết được điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn chết.
 • Hãy xây dựng ngôi nhà bồ đề tâm và lái chiếc xe bồ đề tâm

  23-07-2016
  Hãy xây dựng ngôi nhà bồ đề tâm và lái chiếc xe bồ đề tâm
  Bồ đề tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tát, và toàn bộ Giáo pháp chỉ để lợi lạc chúng sinh. Đặc biệt là trên con đường đạt đến Phật quả trong một đời, điều trọng yếu là phải thực hành giáo lý phát triển và thành tựu của Mật thừa.