• Sức mạnh của tâm

  27-06-2016
  Sức mạnh của tâm
  Tâm- đối tượng cốt yếu khi bạn quan tâm đến Phật pháp, thậm chí có người đã nói: nghĩ đến Phật, trước hết phải nói đến tâm. Khái niệm “tâm” mà Phật nói đến rất rộng.
 • Vũ trụ tỉnh giác

  25-06-2016
  Vũ trụ tỉnh giác
  Các tôn  giáo  có khuynh  hướng  phủ  nhận hoặc  không  biết  đến  sự tiến  hóa; nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như, thay vào đó, các tôn giáo lại giữ chặt lấy lý thuyết ấy và biến nó thành điều cốt lõi của những thông điệp tôn giáo?