Post: : Admin

Tiết mục múa chú Đại Bi dân tộc S'tiêng thực hiện tại khóa tu mùa hè 2016 chủ đề "Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc" đầu tiên trong cả nước được tổ chức tại chùa Đức Hạnh xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước do Phân ban Phật tử dân tộc tỉnh Bình Phước tổ chức.
Long Hải