Post: : Admin

Lời Phật dạy: Không làm các việc ác, chỉ làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời chư Phật dạy.Phật Học Đời Sống hằng tuần ra 1 số bài học đạo lý, bài học cuộc sống, triết lý vợ chồng, tình yêu hôn nhân gia đình, cuộc sống diệu kỳ bổ ích giúp cho bạn một món ăn tinh thần trong ánh sáng Phật pháp. Bên cạnh đó đời sống sinh hoạt không thể thiếu trong con người lẫn cả âm nhạc hay.