Post: : Admin

Nhân dịp Đại lễ Vu Lan-Báo Hiếu, Phật lịch 2565, dương lịch 2021. Phật học đời sống kính gửi lời chúc CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI thêm 1 tuổi đạo mùa Vu Lan Báo Hiếu.An Cư Kiết Hạ là gì? được tính từ ngày 16/4/âm lịch đến ngày 16/7/âm lịch là thời gian kết thúc của mùa hạ. Chư Tăng Ni cấm túc an cư, ở một chỗ cùng nhau sách tấn nương tựa tu tập, học hỏi giáo lý, nội điển cũng như ngoại điển, không ra khỏi cổng chùa sau khi đã phân định giới trường. 


Được biết, miền Nam mùa An cư sẽ tính từ ngày 16/4 âm lịch đến 16/7/âm lịch thì được gọi là tiền An cư.

Miền Trung và miền Bắc hậu An cư sẽ được tính từ sau ngày 15/5 âm lịch đến ngày 15/8/ âm lịch được gọi là hậu An cư. Trên đây là cách tính tùy theo từng vùng miền, hay hệ phái, từng quốc gia định ước, quy ước chung nhất.


Sau khi 3 tháng An cư kiết hạ (cửu tuần tu tập) của chư tôn đức Tăng Ni, xong hôm nay là ngày rằm tháng bảy chư Tôn đức Tăng Ni làm lễ TỰ TỨ.


TỰ TỨ là gì? Tự tứ, tiếng Phạn là Pravāraṇā, Trung Hoa dịch âm là Bát-lợi-ba-lạt-noa, Bát-hòa-la, dịch ý là mãn túc, hỷ duyệt, tùy ý sự, chỉ cho sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những lỗi lầm, khuyết điểm của mình, để từ đó chư tăng chỉ lỗi mà sửa đổi làm sạch thân tâm tu tập tốt hơn.


- Nói đúng lúc, không nói phi thời;

- Nói thành thật, không nói giả dối;
- Vì lợi ích, không phải vì tổn hại;
- Vì từ tâm, chứ không có ác ý;
- Nói năng nhã nhặn, không nói thô lỗ.


Đồng thời vị đồng phẩm hạnh này cũng phải hội tụ 5 đức tính:
- Không thiên vị;
- Không giận dữ;
- Không si mê;
- Không khiếp sợ;
- Biết ai Tự tứ rồi, ai chưa Tự tứ.

Kính chúc quý chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, thêm một tuổi đạo, dồi dào sức khỏe, đời sống an lành hạnh phúc, đạo tâm kiên cố, Phật sự viên thành. Mãi là cây đại thụ đưa chúng sanh qua khỏi bờ mê, quay về chánh đạo.


BBT Phật học đời sống


Lời chúc mùa báo hiếu, chúc Tăng Ni thêm 1 tuổi đạo, hạ lạp tăng ni, chư tôn đức ra hạ, mãn hạ, tự tứ, an cư kiết hạ, ngày sóc vọng, cửu tuần tu tập, kiết giới an cư, cứu đảo huyền, rằm tháng 7, tháng cô hồn, xá tội vong nhân, cấm túc an cư, an cư tập trung, hậu an cư, tiền an cư, ngày Phật hoan hỷ, ngày tăng thọ tuế, diêm vương