Post: : Admin

Lễ quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Địa La , thôn Đoan Bình, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh BìnhLễ quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Địa La , thôn Đoan Bình, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình


Lễ quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Địa La , thôn Đoan Bình, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Lễ quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Địa La , thôn Đoan Bình, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình


Nguồn: Hoa Sen Hong