Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Chơn Kim - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đơn Dương, trú trì chùa Tường Vân (thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương) đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 21-2-2017 (nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại trú xứ - trụ thế 88 năm, Hạ lạp: 50 năm. Hòa thượng Thích Chơn Kim

Hòa thượng Thích Chơn Kim
Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 8 giờ ngày 23-2-2017 (nhằm ngày 27 tháng giêng năm Đinh Dậu). Kim quan được tôn trí tại chùa Tường Vân (thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng); lễ viếng bắt đầu vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Lễ thỉnh giác linh tham Phật, yết Tổ cử hành lúc 15 giờ ngày 26-2-2017 (nhằm ngày 1-2-Đinh Dậu).

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phật Quốc (thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lúc 7 giờ ngày 27-2-2017 (nhằm ngày 2-2-Đinh Dậu).

Thích Linh Toàn