Post: : Admin

Do cao niên lạp trưởng, Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh - Trưởng BTS GHPGVN Khánh Hòa, vừa viên tịch lúc 9h10 phút ngày 04/12/2020 nhằm ngày 20/10/Canh Tý. Tại Tổ Đình Thiên Bửu thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.HT.Thích Ngộ Tánh - Trưởng BTS GHPGVN Khánh Hòa viên tịch

Hòa thượng Thích Ngộ Tánh viện chủ Tổ Đình chùa Thiên Bửu thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trưởng BTS Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa. Ngài thọ 73 tuổi

Vầng dương lịm tắt trời Đông 

Rừng thiền vắng bóng nhà Không quạnh sầu 

Nhất tâm niệm Phật nguyện cầu 

Giác Linh Hòa Thượng về hầu Tây phương. 


Nam mô từ Lâm Tế chánh tông tứ thập ngũ thế, Liễu Quán pháp phái, Thiên Bửu Tổ Đình đường thượng, húy thượng QUẢNG hạ THƯỜNG, tự NGỘ TÁNH, hiệu HỒNG ĐỨC, Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch.


Tin cáo phó, cũng như chương trình lễ nhập kim quan, lễ viếng, lễ truy niệm cung tống kim quan, sẽ tiếp tục cập nhật tại Phật học đời sống.