Post: : Admin

HT.Thích Huyền Diệu chia sẻ cùng doanh nhân tại Hà Nội chủ đề 'Mật pháp kinh doanh' lúc 18h30 ngày 27/3/2019, tại Trung tâm sự kiện Hapu 81 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội.
Hòa Thượng Huyền Diệu là Chủ tịch Hội Đồng Phật Giáo Thế giới tại Ấn Độ và Nepal -người có công hoá giải nội chiến tại Nepal nên Thầy đã từng được đề nghị vào danh sách nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình nhưng đã từ chối.

Thầy cũng là người đầu tiên xây Chùa tại Lâm Tì Ni (Nơi Đức Phật đản sinh) và gây dựng phong trào cho 28 quốc gia xây chùa tại đây. Thầy cũng là người Việt Nam đầu tiên xây ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc tự tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ.

Nhân chuyến về thăm Việt Nam , Thầy sẽ đến nói chuyện với các Doanh nhân trẻ, Những nhà khởi nghiệp về những cơ hội Kinh doanh Toàn Cầu mà thầy đi giao lưu 30 năm qua Khắp nơi trên Thế giới. Thầy cũng chia sẽ những MẬT PHÁP KINH DOANH từ nền tảng Đạo Đức con người để vừa giàu có, vừa từ bi , vừa tạo ra các giá trị lớn mạnh cho xã hội - Lấy của cải vật chất làm phương tiện xây dựng xã hội nhân văn hơn và văn minh hơn.

HT.Thích Huyền Diệu chia sẻ cùng doanh nhân tại Hà Nội

Hoàng Phố