Post: : Admin

Do cao niên lạp trưởng, Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu, Viện chủ tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thâu thần thị tịch lúc 5 giờ, ngày 16-12-2020 (nhằm ngày 3-11-Canh Tý). Trụ thế 82 năm. 58 Hạ lạp.Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu viên tịch ở tuổi 82

Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu (1939-2020), Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Ria -Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thâu thần viên tịch lúc 5 giờ, ngày 16-12-2020 (nhằm ngày 3-11-Canh Tý). Trụ thế 82 năm. 58 Hạ lạp.

Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu viên tịch ở tuổi 82

Cáo phó do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ tịch GHPGVN ký.


Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ ngày 16-12-2020 (nhằm ngày 3-11-Canh Tý). Kim quan sẽ được tôn trí tại tịnh xá Ngọc Thạnh.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7g ngày 17-12-2020 (nhằm ngày 4- 11-Canh Tý).
Lễ truy niệm và di quan trà tỳ vào lúc 6g 30 thứ Hai, ngày 21-12-2020 (mùng 8-11-Canh Tý).

Ban tổ chức Tang Lễ Trưởng lão Ht.Thích Giác Cầu

Ban tổ chức Tang Lễ Trưởng lão Ht.Thích Giác Cầu

Phương Hòa