Post: : Admin

Kiến trúc là nét đặc thù của mỗi nước mang hình thái khác nhau, nét rất riêng đó không thể pha trộn tạp lẫn trong từng chi tiết họa tiết. Phật học đời sống xin giới thiệu một số hoa văn kiến trúc chùa Lào.Trong ngành kiến trúc đình chùa thợ kép Việt Nam thường đắp vẽ: con Long, Lân, Quy, Phụng, Dao Lá, Đế Thính (như con Lân), dao hoá sen, dao hoá lá. v.v...

Tiếng Thái Lan và Lào được gọi: Tô Hốn là con phụng, Tô Tàu là con rùa, Tô síng là sư tử & lân, Tô măng con là Rồng, Măng Còn là Dao Long.

Hoa văn kiến trúc chùa Lào

Hai bên góc tường ở chánh điện chùa Lào, người ta thường đắp những hoa văn con sơn, cá chầu

Hoa văn kiến trúc chùa Lào

Hoa văn không cầu kỳ thường sử dụng hai bên góc cột chùa Lào.

Hoa văn kiến trúc chùa Lào

Hoa văn cột trụ chùa Lào

Hoa văn kiến trúc chùa Lào

Hoa văn nóc mái chùa Lào như rồng chầu bánh xe chuyển pháp luân

Hoa văn kiến trúc chùa Lào

Hoa văn 15 con rồng chầu bánh xe chuyển pháp luân

Hoa văn kiến trúc chùa Lào

Hoa văn kiến trúc chùa Lào

Hoa văn kiến trúc chùa Lào

Họa tiết hoa văn kiến trúc chùa Lào

Hoa văn kiến trúc chùa Lào, logo đất nước triệu voi, hình những chú voi cỡi bát trên là bánh xe chuyển pháp luân, bảo tháp.


Trần Long / Phật học đời sống