Post: : Admin

Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Biểu tượng logo thiết kế nhận biết sử dụng trong văn bản, tổ chức hành chánh dành cho ngôi trường Học viện Phật giáo.>>Những mẫu logo chùa Phật giáo Việt Nam

>>10 mẫu logo chùa Việt Nam

Logo là thương hiệu, biểu tượng (icon) ký hiệu đi cùng với thời gian, nó cũng đóng một vai trò yếu tố việc thịnh suy của công ty hay tổ chức nào đó. Logo các Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Tp.Hồ Chí Minh cũng không ngoài mục đích nhận biết biểu tượng của một ngôi trường Phật giáo. 

Logo là thương hiệu, biểu tượng (icon) ký hiệu đi cùng với thời gian, nó cũng đóng một vai trò yếu tố việc thịnh suy của công ty hay tổ chức nào đó. Logo các Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Tp.Hồ Chí Minh cũng không ngoài mục đích nhận biết biểu tượng của một ngôi trường Phật giáo. Học viện Phật giáo Việt Nam là môi trường đào tạo Tăng Ni tài đức, trong công việc hoằng pháp, giáo dục một người tu chuẩn mực. Học viện Phật giáo chuyên về nghiên cứu Phật pháp, kinh điển (nội điển, cũng như ngoại điển). Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Với hình hoa sen 8 cánh biểu tượng bát chánh đạo, ngôi chùa Một Cột làm chủ đạo, phối tông nền màu xanh lá cây và dòng chữ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI cùng 2 ngôi sao 5 cánh màu trắng. Tác giả thiết kế logo? Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, hình tròn, mang biểu tượng đặc trưng về ý nghĩa lịch sử Đức Phật thuyết pháp tại Vườn Nai (bánh xe chuyển pháp luân tại vườn Nai) cùng 3 chữ VĂN - TƯ - TU, phối màu nền xanh da trời đậm, vòng ngoài có vòng chữ "HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ" và 2 chữ vạn 卐 Phật giáo. Tác giả thiết kế logo này ? Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hình tròn, nền xanh da trời đậm, ở giữa vòng trong có hoa sen màu trắng tám cánh, kế tiếp hoa sen 8 cánh, phía trong có gương sen 08 hạt màu trắng, biểu trưng cho Bát Chánh đạo; cùng 4 chữ DUY TUỆ THỊ NGHIỆP, vòng ngoài có vòng chữ “HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” màu trắng và 2 chữ VẠN 卐. Tác giả thiết kế logo này ? Điểm chung nhất của 3 logo HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM đều là hình tròn. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra người thiết kế các Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội. Mong tác giả của 3 logo này, xin quý vị liên hệ qua emai: phdoisong@gmail.com hoặc số hotline tại trang. Khương Hải Phong logo học viện Phật giáo, logo Phật giáo, logo trường phật học, logo chùa, logo giáo hội, học viện Phật giáo VN, biểu tượng học viện Phật giáo, icon Phật giáo, thương hiệu phật giáo, giáo hội, hvpg

Học viện Phật giáo Việt Nam là môi trường đào tạo Tăng Ni tài đức, trong công việc hoằng pháp, giáo dục một người tu chuẩn mực. Học viện Phật giáo chuyên về nghiên cứu Phật pháp, kinh điển (nội điển, cũng như ngoại điển).

Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Với hình hoa sen 8 cánh biểu tượng bát chánh đạo, ngôi chùa Một Cột làm chủ đạo, phối tông nền màu xanh lá cây và dòng chữ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI cùng 2 ngôi sao 5 cánh màu trắng. Tác giả thiết kế logo?

Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, hình tròn, mang biểu tượng đặc trưng về ý nghĩa lịch sử Đức Phật thuyết pháp tại Vườn Nai (bánh xe chuyển pháp luân tại vườn Nai) cùng 3 chữ VĂN - TƯ - TU, phối màu nền xanh da trời đậm, vòng ngoài có vòng chữ "HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ" và 2 chữ vạn 卐 Phật giáo. Tác giả thiết kế logo này ?

Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh

Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hình tròn, nền xanh da trời đậm, ở giữa vòng trong có hoa sen màu trắng tám cánh, kế tiếp hoa sen 8 cánh, phía trong có gương sen 08 hạt màu trắng, biểu trưng cho Bát Chánh đạo; cùng 4 chữ DUY TUỆ THỊ NGHIỆP, vòng ngoài có vòng chữ “HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” màu trắng và 2 chữ VẠN Tác giả thiết kế logo này ?


Điểm chung nhất của 3 logo HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM đều là hình tròn. 


Chúng tôi vẫn chưa tìm ra người thiết kế các Logo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội. Mong tác giả của 3 logo này, xin quý vị liên hệ qua emai: phdoisong@gmail.com hoặc số hotline tại trang.


Khương Hải Phong

logo học viện Phật giáo, logo Phật giáo, logo trường phật học, logo chùa, logo giáo hội, học viện Phật giáo VN, biểu tượng học viện Phật giáo, icon Phật giáo, thương hiệu phật giáo, giáo hội, hvpg