Post: : Admin

Phật tử đi chùa đêm giao thừa tại một số chùa trong địa bàn quận 6, quận 8.Hình ảnh đêm giao thừa tại tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, Q6

Hình ảnh đêm giao thừa Chùa Tuyền Lâm, Quận 6

Chùa Huê Lâm Quận 6

Chùa Pháp Quang, Quận 8

Chùa Linh Bửu, Quận 8

Chùa Liên Hoa, Quận 8


Diệu Anh