Post: : Admin

Hôm qua, ngày 10/07/2022 nhằm 12/6/ Nhâm Dần, tại tịnh xá Phước Hưng, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chư Ni Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ làm lễ tưởng niệm Ni Trưởng Thích nữ Thắm Liên, Ủy viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trưởng phân đoàn Ni Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ.Về tham dự chứng minh: Hoà thượng Thích Giác Điệp phó Trị sự Giáo đoàn 6, HPKS; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Uỷ viên Ban trị sự GHPGVN Tp.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Trị sự GHPGVN Q6, Tp.HCM, Phó Trị sự Giáo đoàn 6 HPKS, Trưởng ban Quản Trị tổ Đình Lộc Uyển, P.12, Q. 6, Tp.HCM; Ni sư Thích nữ Chu Liên phó Phân đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ, và Chư Tăng, Ni Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ cùng hơn 300 Phật tử về tham dự.

Trong buổi lễ: Chư Tôn Đức Tăng, Ni thắp hương tưởng niệm, Ni sư Phương Liên trụ trì Tịnh xá Phước Hưng đọc lời tưởng niệm vị ân Sư. Sau thời tụng kinh cúng dường Tam Bảo của Phật tử, Hòa thượng chứng minh tán thán công hạnh Ni Trưởng Thắm Liên một đời hy sinh phụng sự đạo pháp và dân tộc, là tấm gương lành hội chúng Ni phải noi theo.

Được biết tịnh xá Phước Hưng là nơi an cư kiết hạ tại chỗ của Chư Ni phân đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ , thực hiện theo Tỳ ni luật tạng và thông tư của Trung Ương GHPGVN, với số lượng 20 vị

Thời khóa tu học được thông bạch như sau:

- 4h15’- 5h00’: Thiền tọa - Thiền hành

- 6h00’- 6h30’: Điểm tâm

- 7h30’- 8h15’: Thiền hành- Thiền tọa

- 9h00’- 9h45’: Học pháp

- 10h30’- 11h30’: Độ ngọ

- 12h00’- 13h30’: Chỉ tịnh

- 14h00’- 14h45’: Học pháp

- 15h30’- 16h15’: Thiền tọa- Thiền hành

- 17h00’- 17h30’: Tiểu thực

- 19h00’- 19h45’: Thiền tọa- Thiền hành

Sáng nay, ngày 11/7/2022  Thượng tọa Giác Nhuận đã giáo giới cho chư Ni thông qua bài kinh Tăng Chi bộ II Phật dạy có năm pháp an ổn trú:

1/ Tỳ kheo an trú từ thân nghiệp

2/ Tỷ kheo an trú từ khẩu nghiệp

3/ Tỳ kheo an trú từ ý nghiệp

4/ Tỳ kheo an trú từ giới hành

5/ Tỳ kheo an trú từ tri kiến của bậc thánh

Qua đó, Ngài nhấn mạnh cho hội chúng hiểu rõ sự sống chung một trú xứ an ổn là một Tăng đoàn phải sống lục hoà hướng đến giải thoát. Trong ba tháng an cư, kiết hạ là nhầm an trú tu tập giới, định, tuệ sống chung Tăng đoàn hoà kính làm lớn mạnh đoàn thể Tăng già.

Hội chúng nghe pháp từ Thượng tọa Giác Nhuận


 

Diệu Anh