Post: : Admin

Sáng ngày 14/01/2019 gần 800 Tăng, Ni Phật tử đã tham dự Lễ cầu nguyện trùng tu Chùa Long Ẩn (xã La Ngà, huyện Định Quán , Đồng Nai).Chùa Long Ẩn thuộc xã La Ngà, (trước kia là Xã Phú Lý), huyện Định Quán , Đồng Nai do Thượng tọa Thích Quảng Trí thành lập từ năm 1991, trước đây Chùa đã được xây dựng nhưng nay xuống cấp.

Ni sư Thích Nữ Diệu Thể là đượng nhiệm trụ trì thể theo nguyện vọng của Phật tử địa phương đã trình các cấp thẩm quyền trùng tu xây dựng lại chùa.


Hòa thượng Thích Thiện Hiền - Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Huệ Khai - Phó ban thường trực GHPGVN Đồng Nai; TT Thích Quảng Trí - Cố vấn BTS PG Định Quán; TT.Thích Đồng Ngạn - Trưởng BTS Phật giáo Định quán quang lâm chứng minh lễ.


Ni sư trụ trì Chùa đã trình bày nguyện vọng trùng tu lại ngôi chùa để xứng tầm phát triển chung của địa phương và để có nơi rộng rãi, nghiêm trang, thanh tịnh thờ ngôi tam bào và nơi tu học cho Phật tử. Thượng tọa Thích Huệ Khai ban đạo từ, tán thán công đức của Chư Ni và Phật tử địa phương đã gìn giữ ngôi chùa từ lúc khai sơn, việc trùng tu lại chùa cần sự chung sức chung lòng của Phật tử gần xa mới hoàn thành sở nguyện.

 

Sau phần hành chánh, nghi thức đặt đá và khởi động thổ đã được tiến hành.

Ni sư Diệu Thể cho biết  công trình trùng tu gồm 3 hạng mục: Chánh điện, cổng tam quan và tháp 7 tầng, hiện kinh phí vẫn còn thiếu nhiều, rất cần sự phát tâm cùng dường của thiện nam, tín nữ gần xa để việc trùng tu ngôi chùa sớm được hoàn thành.


Thiện Ngộ