Post: : Admin

Sáng ngày 25/8/2018, Lễ Vu lan được tổ chức trang nghiêm tại Chùa Thiên Chơn, TT. Định Quán tỉnh Đồng Nai với trên 200 người tham dự.Chương trình Lễ gồm: Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường, Phật tử đọc bài tưởng niệm Vu lan, cài bông hồng cho Chư Ni và Phật tử, quan khách, tụng kinh Vu Lan. Buổi lễ được tổ chức trước Chánh điện trang nghiêm và ấm cúng, các bài cảm niệm về ơn nghĩa sanh thành đã gây xúc động người dự. Sư Cô Thích Nữ Như Huệ, trụ trì Chùa Thiên Chơn đã ban đạo từ, nêu thêm ý nghĩa của ngày Lễ Vu lan và khuyến tấn Phật tử giữ gìn Đạo Hiếu.

Đoàn sinh Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường

Phật tử đại diện đọc bài cảm niệm Vu Lan

Đoàn sinh GĐPT đọc cảm niệm về ơn nghĩa sinh thành.

Những đóa hồng được cài lên ngực áo mỗi người.

Sư Cô Thích Nữ Như Huệ, trụ trì Chùa Thiên Chơn đã ban đạo từ, nêu thêm ý nghĩa của ngày Lễ Vu lan

Tụng  kinh Vu lan


Tạ Chí Quảng