Post: : Admin

Cảm nhận từ chuyến đi về đất Phật Myanmar tháng 3 năm 2020. Đây là những trải nghiệm riêng, hy vọng sẽ có thêm nhiều thời gian và nhiều chuyến đi nữa để hiểu nhiều hơn về đất nước đặc biệt này
Đời sống tâm linh hằng ngày của người dân Myanmar

Thực hiện: Tuệ Đăng