Post: : Admin

Độc tấu đàn cò (nhị) Điệu Xuân Nữ nhã nhạc cung đình, nghệ sĩ Hồ Công Tưởng thể hiện.
Video Độc tấu Đàn cò Điệu Xuân Nữ với sự thể hiện của Hồ Công Tưởng


Với cây đàn 2 dây, loại nhạc cụ này được gọi là đàn nhị hay đàn cò. Chữ đờn hay đàn tùy theo cách gọi từng vùng miền.

Cây đờn nhị có các bộ phận:

Bát nhị (còn gọi là ống nhị):

Dọc nhị (còn gọi là cần nhị, cán nhị)
Trục dây: trục trên và trục dưới đều gắn xuyên qua đầu dọc nhị nằm cùng hướng với bát nhị.
Dây nhị: Trước đây dây đàn được làm bằng sợi tơ se, ngày nay làm bằng nilon hoặc kim loại.
Cử nhị (hay khuyết nhị): là một sợi dây tơ se neo 2 dây đàn vào gần sát dọc nhị, nơi dưới hai trục dây.

Cung vĩ: làm bằng cành tre, cành mây hay gỗ có mắc lông đuôi ngựa.


Nguồn video: Phật học đời sống

Độc tấu Đàn cò (nhị) - Điệu Xuân Nữ - Hồ Công Tưởng