Post: : Admin

Ban Thường Trực HĐCM, HĐTS, BTS PG Kiên Giang, Môn đồ pháp quyến, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn đã gởi Cáo phó Đại lão Hòa thượng Kesasukhuma Paňňā Lý Liêu tân Viên tịch vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 12-10-2016 (nhằm ngày 12-9-Bính Thân).Đại lão Hòa thượng Kesasukhuma Paňňā Lý Liêu

Đại lão Hòa thượng Kesasukhuma Paňňā Lý Liêu

- Thành viên HĐCM GHPGVN,

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang;

- Viện chủ chùa Thủy Liễu, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 12-10-2016 (nhằm ngày 12-9-Bính Thân) tại chùa Thủy Liễu, ấp Hòa An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Trụ thế: 102 năm,

Hạ lạp: 83 năm.

- Lễ nhập kim quan vào lúc 23giờ, ngày 12-10-2016 (nhằm ngày 12-9-Bính Thân).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Thủy Liễu, ấp Hòa An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 9giờ, ngày 13-10-2016 (nhằm ngày 13-9-Bính Thân).

- Lễ truy điệu vào lúc 9giờ, ngày 17-10-2016 (nhằm ngày 17-9-Bính Thân); sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng quàn 10 năm tại chùa Thủy Liễu, ấp Hòa An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.