Post: : Admin

Giới tử Đại giới đàn Bảo Tạng tham gia kỳ khảo hạch nhằm tuyển chọn các Giới tử đủ điều kiện thọ giới tại Đại Giới đàn Bảo Tạng PL.2562 - DL.2018 do BTS GHPGVN tỉnh BR - VT tổ chức.Khoảng 13h 30’ ngày 15/11/2018 (nhằm ngày 9/10/Mậu Tuất), hơn 1300 Giới tử vân tập tại Tuyển Phật trường – Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự, thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia kỳ khảo hạch nhằm tuyển chọn các Giới tử đủ điều kiện thọ giới tại Đại Giới đàn Bảo Tạng PL.2562 - DL.2018 do BTS GHPGVN tỉnh BR - VT tổ chức.


Quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc kỳ khảo hạch có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Quảng Hiển, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Chánh chủ khảo Đại giới đàn; ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh BRVT, Phó Ban tổ chức kiêm Phó Chánh chủ khảo; TT.Thích Thiện Thuận, Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BRVT, Phó Ban tổ chức kiêm Phó Chánh chủ khảo; Ni trưởng Thích nữ Thuần Trí, Ni Trưởng Thích nữ Như Nguyên, Phó Chánh chủ khảo cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Tổ chức Đại Giới Đàn, Hội đồng Giám khảo, Ban Giám khảo giới tử, Ban Giám thị… đã quang lâm Tuyển Phật trường.

HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT, Chánh chủ khảo Hội đồng Giám khảo phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của Giới luật: “Giới là tối thắng mạng”, vì chính “Giới” sẽ sinh ra giới thân huệ mạng và là nguồn mạch của Phật pháp“Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp hoại diệt”. Kế đến, Hòa thượng nêu lên hai thắng duyên khi các Giới tử được đặt chân vào Tuyển Phật trường: Thứ nhất, sinh ra thân người được trọn vẹn sáu căn; Thứ hai, có thân người đầy đủ phước đức, trí tuệ được xuất gia học đạo, dự vào hàng ngũ xuất gia. Đồng thời, Hòa thượng thể hiện niềm hoan hỷ, khi nhìn thấy Hội đồng Giám khảo và các Giới tử đã sẵn sàng tâm thế cho kỳ khảo hạch nhằm tuyển chọn những Giới tử đủ tiêu chuẩn cho Phật pháp.


ĐĐ. Thích Thiện Thuận, Phó Chánh chủ khảo thay mặt Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thông qua Thể lệ kỳ khảo hạch, những điều nên và không nên làm đối với Giới tử để kỳ thi tuyển diễn ra trang nghiêm và minh bạch.

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, Phó Chánh chủ khảo chính thức cắt mở đề thi trước sự chứng minh của chư Tôn đức và sự hiện diện của 1300 Giới tử.

Đúng 14 giờ 30, Hơn 1300 Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa Di, Sa Di Ni thuộc các Hệ phái Bắc tông và Khất sĩ, bắt đầu bước vào kỳ khảo hạch. Tại Tuyển Phật trường Đại Tòng Lâm, Ban Giám khảo chính thức khảo hạch Giới tử Tăng, Giới tử Ni khảo hạch tại Giới trường Ni viện Thiện Hòa. Từng Giới tử lần lượt đối trước Ban Giám khảo nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Nội dung khảo thí có bốn phần: Kinh, Luật, Luận và Giáo sử.

Giới tử Tỳ kheo Thích Lai Hùng, tâm sự: Nội dung năm nay tương đối khó, nhưng khi chuyên tâm học thuộc thì đây sẽ là nền tảng vững chắc cho bản thân sau này.

ĐĐ.Thích Nguyên Thái, Giám khảo giới tử Tăng của Đại Giới đàn Bảo Tạng cho biết: “Buổi khảo hạch hôm nay rất minh bạch, Ban giám khảo làm việc nghiêm túc công tâm, các Giới tử cũng thể hiện được sự thật học và sự khát khao cầu giới. Tin chắc rằng, sau Đại giới đàn các Giới tử không những trọn vẹn về giới pháp mà còn được trang bị tương đối về kiến thức Phật học”.

Buổi lễ khảo hạch Giới tử tại Đại Giới đàn Bảo Tạng được khép lại trong không khí hoan hỷ của Ban Giám Khảo, niềm hỷ lạc của các Giới tử và sẵn sàng tâm thế để đăng đàn lãnh thọ giới pháp vào ngày mai.


Ban Thông Tin Truyền Thông BR-VT