Post: : Admin

Theo nguồn tin của Phật học đời sống từ tỉnh Lâm Đồng, Đại đức Thích Quảng Thao, cựu Học Tăng Khóa 5 Học Viện PGVN tại Tp.HCM viên tịch ở tuổi 35.Chân dung Đại đức Thích Quảng Thao (1987-2021)

Chân dung Đại đức Thích Quảng Thao (1987-2021)

Đại đức Thích Quảng Thao thế danh Trần Văn Vui, pháp danh: Quảng Thao, tự: Tịnh Thân, hiệu: Phước Lực, sinh năm 1978 (Đinh mão), là cựu Học Tăng Khóa 2 Tu Viện Nguyên Thiều (trường trung cấp Phật học Bình Định), cựu Học Tăng Khóa 5 Học Viện PGVN tại Tp.HCM, thường trú tại Tổ Đình Đại Giác Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, lưu trú tu học tại Tổ Đình Giác Nguyên quận 4 Tp.HCM. Đại đức không may nhiễm SARS-CoV-2 và đã thuận thế vô thường vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 9 năm 2021 ( nhằm Mùng 7/8/ Tân Sửu ) tại khu điều trị N4 Covid-19 quận 4 Tp.HCM.

Đại đức Thích Quảng Thao

Đại đức Thích Quảng Thao 


Trong lúc toàn Tp.HCM đang cách ly và giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để dập dịch, vì vậy các nỗ lực về nghi thức pháp sự tang lễ trực tiếp không được tiến hành. Được biết, Bổn tự Đại Giác ở quê nhà đã thiết Án Linh tại Tổ Đường Đại Giác để nguyện hương tưởng niệm. 

Linh án tôn thờ Đại đức Thích Quảng Thao tại Tổ Đường Đại Giác Tp.Bảo Lộc

Linh án tôn thờ Đại đức Thích Quảng Thao tại Tổ Đường Đại Giác Tp.Bảo Lộc


Mọi sự lưu lại Pháp Thể (nhục thân) liên quan đến Đại đức Thích Quảng Thao chỉ còn trông chờ từ quý Tôn Đức ở Tổ Đình Giác Nguyên quận 4 Tp.HCM để Bổn Tự nhận di cốt phụng thờ sau khi hỏa táng.


Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Ngũ Thế Húy Thượng QUẢNG Hạ THAO, Tự TỊNH THÂN, Hiệu PHƯỚC LỰC Đại Đức Giác Linh Tân Viên Tịch Tịnh Hóa Lục Căn Cao Đăng Phật Quốc.


Việt Trung Nhân

Đại đức Thích Quảng Thao viên tịch ở tuổi 35, chùa Đại Giác Lâm Đồng, nhiễm SARS-CoV-2, viên tịch do nhiễm covid-19, Thầy Quảng Thao qua đời