Post: : Admin

Thượng Tọa Thích Hạnh Trí đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 07 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 07 tháng 9 năm Bính Thân) tại Chùa Phổ Quang, phường An Khê, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng, trụ thế: 63 năm - Hạ lạp: 36 năm.CÁO PHÓ
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thanh Khê
- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Đà Nẵng: TT Thích Hạnh Trí viên tịch

Thượng Tọa THÍCH HẠNH TRÍ

- Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tp. Đà Nẵng
- Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê
- Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng
- Trú trì Chùa Phổ Quang, phường An Khê, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng
Thượng Tọa TT Thích Hạnh Trí đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 07 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 07 tháng 9 năm Bính Thân) tại Chùa Phổ Quang, phường An Khê, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng

* Trụ thế: 63 năm * Hạ lạp: 36 năm


- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 07 giờ 00, ngày 09 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 09 tháng 9 năm Bính Thân).
- Kim quan Thượng Tọa được tôn trí tại Chùa Phổ Quang, phường An Khê, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng
- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2016  (nhằm ngày 09 tháng 9 năm Bính Thân).
- Lễ Tham Phật Yết Tổ vào lúc 13 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2016  (nhằm ngày 11 tháng 9 năm Bính Thân) tại Tổ đình Tam Thai, quận Ngũ Hành Sơn, Tổ đình Vu Lan và Chùa Phổ Đà, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng.
- Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 12 tháng 9 năm Bính Thân), sau đó cung tiễn kim quan Thượng Tọa làm Lễ Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Thượng Tọa nhập bảo tháp tại Chùa Phổ Quang, phường An Khê, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng.
 
Nay Cáo Phó
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG
PHÓ TRƯỞNG BTS kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Hòa Thượng Thích Chí Mãn


A. BAN CHỨNG MINH:
Hòa Thượng THÍCH NHƯ THỌ
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Hòa Thượng THÍCH TỪ TÁNH
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban GDTN GHPGVN TPĐN
Hòa Thượng THÍCH HUỆ THƯỜNG
Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng.
B. BAN TANG LỄ:
Trưởng ban:               Hòa Thượng THÍCH CHÍ MÃN
                                         Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
                                         Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Phó Trưởng ban thường trực:                  
                                       Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN
                                         UV.DK Hội đồng Trị sự GHPGVN
                                         Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban HDPT GHPGVN TPĐN
Phó Trưởng ban điều hành:                      
                                       Đại Đức THÍCH THÔNG ĐẠO
                                         Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
                                         Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tp. Đà Nẵng
Các phó ban:             Hòa Thượng THÍCH HUỆ THÔNG
                                         Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                         Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê
                                         Thượng Tọa THÍCH TỪ NGHIÊM
                                         UV. DK HĐTS GHPGVN
                                         Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TPĐN
                                         Thượng Tọa THÍCH MINH THÀNH
                                         Trưởng Ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                       Thượng Tọa THÍCH HUỆ CHỈNH
                                         Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                         Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Cẩm Lệ
                                         Thượng Tọa THÍCH HUỆ VINH
                                         Trưởng Ban Văn Hóa Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                         Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn             
                                       Đại Đức THÍCH HẠNH TẤN
                                         Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                          Đại diện Môn đồ pháp quyến
Ủy viên:                         Thượng Tọa THÍCH GIẢI QUANG
                                          Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN quận Thanh Khê
                                        Đại Đức THÍCH CHÚC TÍN
                                          Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                          Đại Đức THÍCH PHÁP CHÂU
                                          Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                        Đại Đức THÍCH THÔNG HUỆ
                                          Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                        Đại Đức THÍCH HUỆ CHẤN
                                          Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                          Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang
                                        Đại Đức THÍCH HUỆ PHONG
                                          Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng
                                        Đại Đức THÍCH THÔNG ĐẠT
                                          Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                        Đại Đức THÍCH ĐẠO LỰC
                                          Trưởng Ban TT-TT GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                        Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH
                                           Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng
                                           Phó Trưởng Ban kiêm CTK Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê
                                         Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU CẢNH
                                           UV.DK HĐTS GHPGVN
                                            Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tp. Đà Nẵng          
                                            Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                            Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU THỤC
                                             Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng           
                                             Ni Sư THÍCH NỮ HẠNH TÂM
                                             Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                              Ông PHẠM NGỌC TUẤN
                                              Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN quận Thanh Khê
 
BAN THƯ KÝ:               Đại Đức                      THÍCH CHÚC TÍN
                                            Đại Đức                      THÍCH PHÁP CHÂU
                                            Đại Đức                      THÍCH ĐẠO HẠNH
                                            Cư sĩ                            TRẦN VĂN NHỨT
                                            Cư sĩ                            TRẦN VĂN HỒNG
                                             Cư sĩ                            PHAN MINH HẢI
THỦ QUỸ:                          Ni Trưởng                  THÍCH NỮ DIỆU THỤC
 
C. CÁC TIỂU BAN:
BAN NGHI LỄ:                Thượng Tọa              THÍCH MINH THÀNH
                                                Và quý vị thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN tp. Đà Nẵng
 
BAN XƯỚNG NGÔN:    Đại Đức                      THÍCH CHÚC TÍN
                                              Đại Đức                      THÍCH QUẢNG MINH
                                              Đại Đức                      THÍCH TỊNH BẢO                                                                                                                 Đại Đức                      THÍCH NGUYÊN AN
 
BAN TIẾP TÂN:              Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                                Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN quận Thanh Khê
BAN TÀI CHÁNH:          Ni Sư                          THÍCH NỮ HẠNH TÂM
 
BAN CUNG NGHINH  VÀ HẦU KIM QUAN:       
                                             Đại Đức                      THÍCH ĐẠO HẠNH
                                             Đại Đức                      THÍCH ĐỨC HIỆP
                                             Đại Đức                      THÍCH PHƯỚC Ý
                                                và Tăng sinh Trường TCPH Đà Nẵng
BAN HƯƠNG ĐĂNG:    Đại Đức                      THÍCH HUỆ ĐĂNG
Và Tăng sinh Trường TCPH Đà Nẵng
 
BAN THỊ GIẢ:                     Sư Cô                         THÍCH NỮ GIỚI HẢO
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ LIÊN NGUYÊN
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ HUỆ TỊNH
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ THANH MAI
                                                 Sư Cô                         THÍCH NỮ HỒNG NHUNG
                                                 Sư Cô                         THÍCH NỮ GIỚI TUỆ
Tăng Ni sinh Trường TCPH Đà Nẵng và Đạo tràng Phật tử chùa Bửu Nghiêm
BAN TIẾP LỄ:                     Đại Đức                      THÍCH NHUẬN HÒA
                                                Đại Đức                      THÍCH KHÁNH CHƠN
                                                Đại Đức                      THÍCH ĐỒNG NGHĨA
                                                Đại Đức                      THÍCH QUẢNG HẠNH
                                                Đại Đức                      THÍCH ĐẠO TÂM
                                                Đại Đức                      THÍCH PHÁP HẠNH
                                                Đại Đức                      THÍCH CHÂU NGHĨA
                                                Và Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng
BAN HÀNH HƯƠNG:      Sư Cô                         THÍCH NỮ HẠNH TRÍ
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ DIỆU TÍN
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ MINH PHƯƠNG
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ CHÚC KIM
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ MINH HIỀN
BAN TRẦN THIẾT:          Đại Đức                      THÍCH NGHIÊM THIỆN
                                                Đại Đức                      THÍCH HUỆ THỨC
                                                Đại Đức                      THÍCH THÔNG THỂ
                                                Đại Đức                      THÍCH THANH TUỆ
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN,  ĐƯA ĐÓN VÀ TIẾP TRÚ:
                                                Đại Đức                      THÍCH HUỆ PHONG
BAN ÂM THANH, ÁNH SÁNG:   Phật tử           PHẠM CÔNG TRIỀU
BAN Y TẾ:                            Thượng Tọa THÍCH ĐỨC TRÍ
                                                 Và các Y - Bác sĩ TUỆ TĨNH ĐƯỜNG PHÁP LÂM
 
BAN ẨM THỰC, TRAI SOẠN:     Sư cô               THÍCH NỮ GIỚI CHƠN
                                                              Sư cô               THÍCH NỮ HẠNH TÍN
                                                               Sư cô               THÍCH NỮ MINH TỊNH
                                                               Sư cô               THÍCH NỮ NHUẬN Ý
                                                               Sư cô               THÍCH NỮ HỒNG BẢO
và Đạo tràng Phật tử Chùa Phổ Quang, Thanh Khê
BAN HÀNH ĐƯỜNG:                     Sư cô               THÍCH NỮ GIỚI THUẦN
                                                               Sư Cô             THÍCH NỮ CHÚC HIỀN
                                                               Sư Cô             THÍCH NỮ TUỆ NHÃ
                                                               Sư Cô             THÍCH NỮ HUỆ BẢO
                                                               Sư Cô             THÍCH NỮ HUỆ THÀNH
                                                               Sư Cô             THÍCH NỮ THANH HOÀNG
                                                               Sư Cô             THÍCH NỮ THANH LIÊN
BAN QUAY PHIM, NHIẾP ẢNH: Cư sĩ               HOÀNG NGỌC QUẢ
                                                           
BAN TƯ LIỆU, KỶ YẾU:           Thượng Tọa  THÍCH HUỆ VINH
                                                            Đại Đức          THÍCH ĐỒNG DŨNG
                                                            Và quý vị thành viên Ban Văn hóa GHPGVN tp. Đà Nẵng
BAN KIỂM SOÁT:                      Đại Đức          THÍCH HUỆ CHẤN
                                                         Đại Đức          THÍCH ĐẠO TÂM
                                                            và Ban Kiểm soát GHPGVN tp. Đà Nẵng
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG: Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tp. Đà Nẵng
BAN TRẬT TỰ - MÔI TRƯỜNG:            Cư sĩ             HUỲNH NGỌC LÂM
 và Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng