Post: : Admin

Cúng dường trai tăng là gì? mời quý vị nghe vấn đáp do ĐĐ.Thích Thiện Tuệ chia sẻ việc cúng dường Trai tăng có phước như thế nào?