Post: : Admin

Chùm ảnh cảnh quan tịnh xá Ngọc Chơn ngày xuân 2019



Xuân về tịnh xá Ngọc Chơn - 2019

Chùm ảnh cảnh quan tịnh xá Ngọc Chơn lúc lên đèn


Diệu Anh