Post: : Admin

Sáng ngày 13/9/2018 nhằm 4/8/Mậu Tuất Sư cô Thích Nữ Lệ Viên đã cùng nhóm Phật tử đến cơ sở 2, Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để cúng dường trai tăng đến 800 Tăng Ni sinh đang theo học tại đây.Được biết Sư cô Thích Nữ Lệ Viên cùng nhóm Phật tử chùa Phổ Giác, ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, tỉnh Sóc Trăng, khởi hành từ Trường Khánh lúc 1g sáng đến xã Lê Minh Xuân, cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam thành phồ Hồ Chí Minh là 5 giờ 30 sáng. Đoàn đã đem theo gạo, nhu yếu phẩm, rau củ thực phẩm để chế biến thức ăn cúng dường buổi cơm trưa.

11g trưa Chư Tôn Đức Tăng -  Ni mỗi vị 1 khay cơm tự chọn thức ăn cho mình lần lượt đi vào hội trường để chứng trai.  

Tổng tịnh tài cúng dường và nhu yếu phẩm buổi trai tăng hôm nay khoảng 30 triệu đồng.Diệu Anh