Post: : Admin

Nhằm tăng trưởng đạo hạnh cho chư Tăng trong mùa Covid-19, khi việc giãn cách xã hội tương đối thông thoáng, Ban Trị sự Giáo đoàn VI thành lập khóa tu “Một Ngày Sống Chung An Lạc”. Khóa tu này là sự hội đoàn của tất cả chư Tăng từ các miền Tịnh xá có điều kiện thích hợp, cùng trở về một trú xứ để thực hiện một ngày đồng tu.Khóa tu lần đầu tiên diễn ra ngày 19 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu) tại Tịnh xá Lộc Uyển – Trung tâm Giáo đoàn VI. Khóa tu quy tụ khoảng 25 chư Tôn đức Tăng và 20 Sa-di, tập sự. Một số đạo tràng tịnh xá không về được cũng tham gia bằng phương thức trực tuyến.

Thời khóa tu học:

-        3g45’:                        Thức chúng

-        4g00 – 5g00’:             Tọa thiền

-        6g00:                         Điểm tâm

-        8g00 – 8g45’:             Tọa thiền

-        9g00 – 10g00:            Pháp đàm

-        10g30’ – 11g30’:         Độ ngọ

-        12g00:                       Chỉ tịnh

-        14g00 – 15g00:          Thính pháp

-        17g30’ – 18g15:         Tọa thiền

-        19g00:                      Tụng kinh

-        20g00:                      Hoàn mãn

Với tinh thần tu học tốt đẹp, nhìn chung Khóa tu “Một Ngày Sống Chung An Lạc” diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh. Đây là nền tảng vững vàng tạo nên nội lực thanh tu cho chư hành giả trong Giáo đoàn VI. Điểm nhấn của khóa tu tập trung trong thời pháp đàm và thính pháp.

Trong giờ thính pháp, lần lượt chư Tôn đức hành giả đã tham gia chia sẻ tri kiến.

.

Vào buổi chiều, TT. Giác Nhuận – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn VI đã thuyết giảng pháp ý qua đoạn kinh Tương Ưng bộ tập 1, phẩm “Thiên có kệ”, kinh “Khó làm”:
Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka.

Rồi du sĩ Jambukhàdaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên.

Này Hiền giả Sàriputta, trong Pháp luật này, cái gì là khó làm?

-- Xuất gia, này Hiền giả, là điều khó làm trong Pháp luật này.

-- Đối với người đã xuất gia, này Hiền giả, cái gì là khó làm?

-- Đối với người đã xuất gia, này Hiền giả, hoan hỷ (abhirati) là điều khó làm.

-- Này Hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, cái gì là khó làm?

-- Này Hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp.

-- Có lâu không, này Hiền giả, một người đã thực hành đúng pháp và tùy pháp có thể thành vị A-la-hán?

-- Không lâu, này Hiền giả.

Sau buổi thuyết pháp, chư Tăng cũng có một thời kinh kỳ nguyện hồi hướng cho các hương linh qua đời trong đại dịch Covid-19 được siêu sanh thiện giới.

Khóa tu khép lại trong tinh thần hoan hỷ của đại chúng Tăng sư. Khóa tu sẽ được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần luân phiên qua các miền tịnh xá có điều kiện phù hợp. Khóa tu tiếp theo diễn ra vào chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021 tại tịnh thất Kỳ Viên – Bình Chánh.


Tin: Minh Điệp

Ảnh: Diệu Anh