Post: : Admin

Huế đô cảnh đẹp là đây là bài chầu văn nổi tiếng ở mãnh đất cố đô. Mời quý vị nghe với giọng hò của ông Phan Ngộ năm nay đã 86 tuổi nhưng chất giọng quá ấm và ai.

Video: Ngạn Quân

Phan Ngộ chầu văn Chầu văn Huế 'cảnh đẹp là đây' giọng hò Phan Ngộ