Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng TT.Thích Tâm Thọ thuận thế vô thường, viên tịch lúc 16 giờ 40 phút ngày 6-2-2021 (25-12-Canh Tý) tại chùa Long Sơn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - trụ thế 84 năm, Hạ lạp 25 năm.Cáo phó: TT.Thích Tâm Thọ viên tịch ở tuổi 84

Cáo phó: TT.Thích Tâm Thọ viên tịch ở tuổi 84

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 9 giờ ngày 7-2-2021 (26-12-Canh Tý).

Kim quan được tôn trí tại chùa Long Sơn, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 7-2-2021 (26-12-Canh Tý).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 9-2-2021 (nhằm ngày 28-12-Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan hỏa táng tại Đài hỏa táng núi Dinh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Sinh thời, Thượng tọa Thích Tâm Thọ được Giáo hội địa phương suy cử Ủy viên Ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN TP.Phan Thiết, nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đức Long, trụ trì chùa Long Sơn (phường Đức Long, thành phố Phan Thiết).


PV