Post: : Admin

TT. Thích Đức Trí viên tịch vào lúc khoảng 4:15PM, ngày 22 tháng 12 năm 2016 tại Tulsa, Oklahoma. Thượng Tọa sinh ngày: 01/11/1966 - Hưởng dương: 51 tuổi.Chúng con/ tôi xin kính báo tin đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Già và Chư huynh đệ Phật tử khắp muôn nơi để gia tâm cầu nguyện.

Cáo phó: TT Thích Đức Trí viên tịch

Chân dung TT Thích Đức Trí 

- Thứ bảy: Ngày 24/12/2016 lúc 2:00PM: Lễ Nhập Liệm tại nhà quàn và cung thỉnh kim quan về Chùa Tam Bảo

- Thứ sáu: Ngày 30/12/2016 lúc 8:00AM: Lễ Di Quan và trà tỳ
Chúng con/tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về thời gian của tang lễ sau.

Thích Hạnh Tuệ


Bài viết của Thượng tọa Thích Đức Trí: 

Lá thư đầu xuân