Post: : Admin

Ni giới Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Diệp và Môn đồ Pháp quyến thành kính khấp báo: NI TRƯỞNG TRÀNG LIÊN, Thế danh HUỲNH THỊ LIỄU; Sanh năm 1929, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp, 81 đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM.
Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 2 giờ 12 phút ngày 28 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày Rằm tháng 11 năm Canh Tý) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, 498/1 đường Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Trụ thế: 92 năm

Hạ lạp: 69

Kim quan sẽ được tôn trí tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, 498/1 đường Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 15 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2020 (Rằm tháng 11 năm Canh Tý) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

Lễ Viếng tang bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020 (Rằm tháng 11 năm Canh Tý)Lễ Truy niệm vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý) sau đó cung tống Kim quan Ni trưởng Trà tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.


Thành kính khấp báo