Post: : Admin

Sau thời gian thân tứ đại theo bệnh duyên tăng giảm, Cố Ni trưởng Thích nữ Hưng Liên đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 04 giờ 25, ngày 27 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 27 tháng 09 năm Bính Thân). Trụ thế: 85 năm - Hạ lạp: 56 năm- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sóc Trăng;
- Môn đồ Pháp quyến Tịnh xá Ngọc Khánh vô cùng kính tiếc báo tin:
Cáo phó: Ni trưởng Thích nữ Hưng Liên viên tịch
CỐ NI TRƯỞNGTHÍCH NỮ HƯNG LIÊN
THẾ DANH: TRỊNH THỊ GIÁC
- Nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng;
- Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang;
- Nguyên Ủy viên UBMTTQVN thành phố Cần Thơ; tỉnh Hậu Giang;
- Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng;
- Nguyên UV Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng;

- Nguyên trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Sau thời gian thân tứ đại theo bệnh duyên tăng giảm, Cố Ni trưởng Thích nữ Hưng Liên đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 04 giờ 25, ngày 27 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 27 tháng 09 năm Bính Thân).
- Trụ thế:        85 năm
- Hạ lạp:         56 năm
- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 15 giờ, ngày 27 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 27 tháng 10 năm Bính Thân).
- Kim quan Cố Ni trưởng Thích nữ Hưng Liên được tôn trí tại Giảng đường Tịnh xá Ngọc Khánh, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07 giờ, ngày 28 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 28 tháng 10 năm Bính Thân).
- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 06 giờ sáng, ngày 30 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 30 tháng 09 năm Bính Thân). Sau đó (07 giờ) cung tiễn kim quan Cố Ni trưởng Thích nữ Hưng Liên làm lễ trà tỳ tại TP Cần Thơ.
Nay Cáo Phó
TM. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

P. Trưởng ban Thường trực
Hòa thượng Thích Thiện Sanh