Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng, HT. Thích Thiện Chơn đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2016 (nhằm ngày 1 tháng 12 năm Bính Thân) tại chùa Quảng An - huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN HỚN QUẢN
BAN TRỊ SỰ 
                                 
CÁO BẠCH

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hớn Quản
- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 

HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỆN CHƠN

(1947 – 2016)
Nguyên:  - Phó Tưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước;
               - Chánh Đại diện Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Long;
               - Trụ trì chùa Quảng An, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Thiện Chơn đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2016 (nhằm ngày 1 tháng 12 năm Bính Thân) tại chùa Quảng An - huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
 Trụ thế:  70 năm
  Hạ lạp:  59 năm
- Lễ nhập kim quan vào lúc: 14 giờ 00 ngày (nhằm ngày 1 tháng 12 năm Bính Thân).
- Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Quảng An, ấp Quảng Lợi A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
  - Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 31 đến hết ngày 02 tháng 1 năm 2017 (từ ngày 03 đến hết ngày 05 tháng 12 năm Bính Thân).
- Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 30 ngày 02 tháng 1 năm 2017 (ngày 06 tháng 12 năm Bính Thân), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng hoả táng tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương.

Nay cáo phó
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN HỚN QUẢN
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)