Post: : Admin

Do bệnh duyên, Đại đức Thích Tịnh Thanh đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 20h31 ngày 31/10/2021 nhằm ngày 26/9/Tân sửu, trụ thế 37 năm - Hạ lạp: 13 năm. Tang lễ được tổ chức tại chùa Tịnh Quang (24 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa An, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng)Thành kính bái biệt Đại đức Thích Tịnh Thanh, nguyện cầu cố Đại đức cao đăng Phật quốc. Giác linh đường tại chùa Tịnh Quang.

Cáo phó: Đại đức Thích Tịnh Thanh viên tịch ở tuổi 37


Đại đức Thích Tịnh Thanh, sanh năm 1985 (Ất sửu), nguyên quán: Gio Linh, Quảng Trị. viên tịch lúc 20h31 ngày 31/10/2021 nhằm ngày 26/9/Tân sửu, tại chùa Tịnh Quang (24 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa An, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng).

Trụ thế: 37 năm - Hạ lạp: 13 năm.

Thành kính bái biệt Đại đức Thích Tịnh Thanh, nguyện cầu cố Đại đức cao đăng Phật quốc. Giác linh đường tại chùa Tịnh Quang.

Thành kính bái biệt Đại đức Thích Tịnh Thanh, nguyện cầu cố Đại đức cao đăng Phật quốc. Giác linh đường tại chùa Tịnh Quang.


Lễ nhập kim quan: vào lúc 00h00 ngày 01/11/2021 (nhằm ngày 27/9/Tân sửu)

Lễ viếng: lúc 07h30 ngày 02/11/2021 (nhằm ngày 28/9/Tân sửu), kim quan được an trí tại chùa Tịnh Quang (24 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa An, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng)

Lễ phụng tống kim quan: 06h30 ngày 03/11/2021 (nhằm ngày 29/9/Tân sửu), sau đó trà tỳ tại đài hỏa táng An Phước Viên (Hòa Sơn, Tp.Đà Nẵng).


Nhật Trung