Post: : Admin

Chúng tôi nhận thấy rằng "Hòa Thượng Thích Thiện Long nhắc lại 2,561 năm trước đây, Đức Phật ra đời" là một sai lầm nghiêm trọng, vì rằng 2,561 là Phật lịch, nói cách khác: 2,561 năm trước đây, Đức Phật thành đạo (SAI) ; và 2,641 năm trước đây, Đức Phật ra đời thì mới đúng.Kính thưa quý vi quan tâm,
Chúng tôi, là một Phật tử, không thể không quan tâm đến sự nhầm lẫn có thể gây hiểu lầm của Phật tử đối với một Tăng sĩ; sự việc như sau:
Theo nhật báo Người Việt số 11475, phát hành ngày Thứ Hai 08-5-2017, trang B8, với tít lớn:
Chùa Quan Âm Orange County mừng Đại Lễ Phật Đản trong cột thứ 2 và hàng thứ 2 ghi:"Hòa Thượng Thích Thiện Long nhắc lại 2,561 năm trước đây, Đức Phật ra đời."

Cách tính Phật lịch mùa Phật đản đúng sai?

Cách tính Phật lịch mùa Phật đản đúng sai?

Chúng tôi nhận thấy rằng "Hòa Thượng Thích Thiện Long nhắc lại 2,561 năm trước đây, Đức Phật ra đời" là một sai lầm nghiêm trọng, vì rằng 2,561 là Phật lịch, nói cách khác: 2,561 năm trước đây, Đức Phật thành đạo (SAI) ; và 2,641 năm trước đây, Đức Phật ra đời thì mới đúng.

Chúng tôi nghĩ rằng đây là một sự nhầm lẫn rất đáng quan tâm !
Kính mong quý vị quan tâm góp ý kiến, giúp đở để điều chỉnh sự nhầm lẫn vô cùng tai hại này; vì rằng sự tai hại này ảnh hưởng không ít đến Phật tử, nhất là đối với hàng Tăng sĩ.
Kính mong thay,


Phật tử Lê Hữu Trung

Lễ Phật Ðản 2641 (2017) PL.2561