Post: : Admin

Vừa qua, lúc 23g45 phút ngày 15/12/2020 nhằm mùng 2/11/Canh Tý đại đức Thích Huệ Bửu viện chủ tịnh xá Ngọc Châu, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tăng chúng Giáo đoàn 6 do cao niên đã thu thần viên tịch.Lễ nhập kim quan vào lúc 11g30 ngày 16/12/2020 nhằm mùng 3/11/Canh Tý và được tôn trí tại tịnh xá Ngọc Châu.

Lần lượt, ngày 16,17/12/2020 các phái đoàn chư tôn đức Ban trị sự GHPGVN các tỉnh/thành, huyện/thị, các tự viện trong và ngoài tỉnh cùng phái đoàn chính quyền các cấp đã về tịnh xá Ngọc Châu thành kính dâng hương tưởng niệm và kính viếng giác linh đại đức Huệ Bửu tân viên tịch.

°       Ban trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang; chùa Tây An, thành phố Châu Đốc; chùa Châu An, thành phố Châu Đốc, chùa Phước Huệ thành phố Long Xuyên do đại đức Thích Viên Quang làm trưởng đoàn hướng dẫn chư tôn đức Tăng – Ni và Phật tử đến thắp hương tưởng niệm nguyện giác linh Ngài cao đăng Phật quốc, hội nhập ta bà hóa độ chúng sanh.

°       Chư tăng các đạo tràng tịnh xá Ngọc Quang, Sa Đéc; tịnh xá Ngọc Chánh, thành phố Hồ Chí Minh; tịnh xá Ngọc Viên, thành phố Vĩnh Long do đại đức Thích Giác Khánh làm trưởng đoàn.

°       Đại diện chư tôn đức Tăng – Ni Giáo đoàn 1, Hòa thượng Giác Minh đã đến thắp hương tưởng niệm và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

°       Chư Tăng và Phật tử tịnh xá Ngọc Châu, Châu Đốc do đại đức Thích Huệ Phước làm trưởng đoàn.

°       Chư Tăng và Phật tử đạo tràng niệm Phật Chánh Đạo chùa An Phước, chùa Kim Tiên do đại đức Thích Thiện Thành làm trưởng đoàn.

°       Thượng tọa Thích Quảng Phúc trưởng đoàn đã hướng dẫn chư tôn đức Tăng – Ni trực thuộc Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh An Giang đến thắp hương tưởng niệm nguyện giác linh cố đại đức Huệ Bửu sớm nhập niết bàn, vô tung bất diệt.

°       Thượng tọa Thích Giác Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Phú làm trưởng đoàn đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử đến thắp hương tưởng niệm nguyện giác linh cố đại đức Huệ Bửu cao đăng Phật quốc.

°       Chùa Long Hưng, Tân Châu, An Giang; chùa Long Quang, huyện Phú Tân, An Giang do Hòa thượng Thích Thiện Hỷ làm trưởng đoàn.

°       Văn phòng Ban tổ chức đào tạo giảng sư, trực thuộc Ban hoằng pháp trung ương GHPGVN do đại đức Thích Đức Lộc làm trưởng đoàn.

°       Chư Tăng Thiền viện Đông Lai, huyện Tịnh Biên, An Giang do Tỳ kheo Thích Chơn Pháp làm trưởng đoàn.

°       Chư tôn đức Tăng tịnh xá An Lạc, huyện Châu Phú; tịnh xá Ngọc Giang thành phố Long Xuyên do Thượng tọa Thích Giác Tín làm trưởng đoàn.

°       Đại đức Thích Tâm Hoa trụ trì chùa Hoa Lâm, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đã hướng dẫn Phật tử đến thắp hương, cầu nguyện giác linh cố đại đức tân viên tịch.

°       Chư tôn đức Tăng – Ni sinh khóa III, IV trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang đồng về thắp hương, tưởng niệm giác linh cố đại đức Huệ Bửu.

°       Chùa Chưởng Đức; chùa Bảo Quang, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do đại đức Thích Phước Hiền; đại đức Thích Thiện Tài làm trưởng đoàn.

°       Tịnh xá Ngọc Thịnh, Lái Thiêu, Bình Dương do đại đức Thích Minh Duy làm trưởng đoàn.

°       Chùa Long Đức, Tân Châu, An Giang do Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa làm trưởng đoàn.

°       Tịnh xá Ngọc Đà, Lâm Đồng, Đà Lạt; tịnh xá Linh Sơn, Thanh Hóa do Thượng tọa Thích Giác Hoàng làm trưởng đoàn.

°       Chùa Phước Huệ, Tân Châu, An Giang do Tỳ kheo Thích Minh Trực làm trưởng đoàn.

°       Chùa Giác Thiền, Châu Thành, An Giang do Tỳ kheo Thích Thiện Hỷ làm trưởng đoàn.

°       Tịnh xá Ngọc Liên, thành phố Bạc Liêu do Thượng tọa Giác Hy làm trưởng đoàn.

°       Ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Châu do Hòa thượng Thích Thiện Tín làm trưởng đoàn.

°       Chùa Thiên Quang, Tân Châu, An Giang do đại đức Thích Chơn Ngã làm trưởng đoàn

°       Thay mặt chư Tăng Giáo đoàn 4, Hòa thượng Minh Thuấn, Hòa thượng Minh Ngạn, Thượng tọa Minh Nghiêm đã đến thắp hương chia buồn cùng môn đồ pháp quyến, cũng như chuyển lời từ Hòa thượng Giác Toàn; Thượng tọa Minh Ẩn cầu nguyện giác linh cố đại đức Huệ Bửu cao đăng Phật quốc.

Lãnh đạo các cấp chánh quyền phái đoàn Thị ủy; Hội Đồng Nhân Dân; Ủy Ban Nhân Dân; Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cũng đã đến và thắp nén hương kính viếng.Diệu Anh