Post: : Admin

Các miền tịnh xá chuẩn bị tết ngày 30 âm lịch
Chùm ảnh chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi tại tịnh xá Lộc Uyển 121 Kinh Dương Vương, phường 12 , quận 6

Chùm ảnh gói bánh tét chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi tại tịnh xá Ngọc Chơn, Chơn Thành, Bình Phước

Cảnh quan tịnh xá Ngọc Chơn 

Gấp rút vớt bánh chuẩn bị cúng giao thừa tại tịnh xá Ngọc Tuyền - Hóc MônDiệu Anh