Post: : Admin

Hôm nay, ngày 17/03/2019 nhằm ngày 12/02/Kỷ Hợi, Chư tăng Tịnh xá Ngọc Long, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ cúng Hội.Chứng minh buổi lễ có Thượng toạ Thích Giác Nhuận, uỷ viên Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, Bình Phước.

Buổi sáng, Sư Minh Cường và Chú Minh Châu đã hướng dẫn Phật tử đọc kinh Tứ kệ tĩnh tâm, niệm Phật.

Cũng trong buổi lễ cúng Hội Thượng tọa Giác Nhuận đã chia sẻ đến hơn 100 Phật tử về những công đức thiện lành. Những hành động công đức là những hành động do ý chí, do tâm chỉ đạo, là những tâm “Hành” được đi kèm bởi 3 căn thiện, đó là không tham, không sân, không si. Ngược lại, những hành động đáng trách hay làm tổn hại công đức là những hành động do ý chí, do tâm chỉ đạo, là những tâm hành được đi kèm bởi 3 căn bất thiện là tham, sân, si. Ngài nhấn mạnh những căn thiện hay bất thiện tạo ra những nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện.

Được biết từ khi tái thiết lại ngôi tịnh xá Ngoc Long đến nay hơn một năm, Chư Tôn Đức Tăng trú xứ Tịnh xá đã tổ chức mỗi tháng hai lần cúng Hội nhằm ngày mùng 1 và ngày 12 để phương tiện cho hàng Phật tử quay về nương tựa ngôi nhà tâm linh được đọc kinh, niệm Phật, nghe pháp, sớt bát cúng dường trai Tăng.Diệu Anh