Post: : Admin

Hôm nay, ngày 19/9/2022, nhằm ngày 24/8/ Nhâm Dần. Theo thời khóa tu học mỗi ngày tại tịnh xá Ngọc Chơn, việc “Sống chung tu học” là nếp sống Tăng đoàn có từ Đức Thế Tôn còn tại thế, là hình ảnh đẹp đệ tử của Đức Phật. Và tại Việt Nam, đức Tôn sư Minh Đăng Quang phục hưng chánh Pháp cũng bằng hình thức đó cho đến ngày hôm nay.Nếp sống tập thể luôn luôn tuân thủ lấy giới luật, nội quy, thời khoá làm căn bản trong đời sống Tăng đoàn, làm kim chỉ nam cho sự thanh tịnh từng Tăng thân. Cứ đúng 4 giờ sáng tiếng kẻng vang lên là bắt đầu cho ngày mới, sống chánh niệm trong con đường thiền hành, thiền tọa, sau đó mỗi hành giả lo làm công việc của mình trong sự thanh tịnh đoàn kết hoà hợp.

Đúng 9g sáng Hoà thượng Thích Giác Điệp, Trị sự phó Giáo đoàn khai thị lời dạy của Tổ qua Bộ Kinh Pháp Hoa lấy yếu chỉ làm pháp hành: “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến Phật dạy muốn vào nhà Như Lai là phải thấy chúng sanh tánh của mình bằng con đường chánh kiến, xuyên qua tuệ giác, mới đoạn trừ những chúng sanh phiền não đó trở về bảo sở .

Buổi chiều cùng ngày, thời pháp đàm diễn ra sôi nổi, mỗi hành giả trình bày kiến giải của mình. Hoà thượng chủ giảng phân tích đưa ra phương pháp hành trì sâu sắc miên mật hơn để mỗi ngày thực hành có hỷ lạc hơn.

Tiếp nối cho buổi tối là thiền tọa và thiền hành. Hành giả được liên tục sống trong chánh niệm, tràn đầy hỷ lạc dẫn đến định tính tinh nhất tam, một trạng thái như được tm mình vào trong suối nguồn chơn như.

 

Diệu Anh