Post: : Admin

Hôm nay, ngày 20/9/2022, nhằm ngày 25/8/ Nhâm Dần. Lễ bế mạc khóa tu “Sống chung tu học” đã diễn ra tại tịnh xá Ngọc Chơn, Chơn Thành, Bình Phước.Trong ngày, chư hành giả thực hành niêm mật các thời khóa, thiền hành, thiền tọa, thính pháp....


Buổi chiều, giờ pháp đàm của chư hành giả khóa tu, Hòa thượng Giác Điệp đã chia sẻ đến hành giả ngang qua bộ chơn lý số 47: Quán Thế Âm nhằm giúp cho hành giả tu tập hạnh lắng nghe tánh chúng sanh (tham, sân, si, mạn, nghi...), làm cho mình nhiều nổi khổ, niềm đau, nhờ sự quán chiếu đó giúp cho mỗi hành giả nhận diện được chúng sanh tâm đầy ô trược. Dùng trí tuệ soi rọi đốt cháy hoàn toàn phiền não khổ đau.

Kết thúc thời pháp đàm Thượng tọa Giác Nhuận đã gửi đến đại chúng lời sách tấn cũng như bài thơ: Hạnh phúc con đường chánh niệm để thay lời bế mạc của khóa tu.

Khung trời chánh niệm con đi

Chuyên sâu tu tập sân si đoạn lìa

Thiền hành, thiền tọa phân chia,

Oai nghi thay đổi dứt lìa vô minh

Giới, định, tuệ giải thoát cho mình

Chánh niệm, tỉnh giác, nguyên hình chơn tâm.


Diệu Anh