Post: : Admin

Sáng ngày 06/7/2019 (nhằm ngày 4/6/Kỷ Hợi) tại Hội trường Chùa Giáo Hội tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn đã trang nghiêm long trọng diễn ra Lễ khai mạc Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chánh Giáo hội và Trú trì năm 2019.Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Giác Trí, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung Ương; HT. Thích Khế Chơn, HT. Thích Quảng Xả đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Tổ chức Khóa Bồi dưỡng; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt, HT. Thích Như Quang đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn cùng chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn thiền đức Tăng Ni là thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố và hơn 300 học viên khóa Bồi dưỡng cùng hiện diện tham dự.


HT. Thích Nguyên Phước đã tuyên đọc diễn văn khai mạc: Phật giáo Bình Định là một trong những viên gạch nền để xây dựng nên ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xuyên suốt gần 8 nhiệm kỳ qua, các hoạt động Phật sự tại tỉnh nhà luôn thực hiện theo phương châm của Giáo hội: Ổn định – kế thừa và phát triển. Từ đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định luôn năng động trong mọi công tác Phật sự. Trong xu thế hội nhập và phát triển của Phật giáo toàn cầu, Phật giáo Bình Định luôn định hướng vị thế của mình trong cộng đồng Phật giáo cả nước. Chính vì thế, công tác Bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ Hành chánh Giáo hội cũng như kỹ năng giao tiếp của một vị trú trì trong xu thế hội nhập hiện nay đang cần sự chú trọng một cách đúng mức nhằm khắc phục những bất cập trong quản lý, những định kiến trong giao tiếp, thống nhất cương lĩnh tổ chức, điều hành của lãnh đạo cũng như phân nhiệm trong Hành chánh Giáo hội. Nhằm góp phần đáp ứng nguyện vọng của chư Tăng Ni hiện nay đang lãnh đạo các cấp Giáo hội, cũng như chư Tăng Ni đang và sẽ là Trú trì các tự viện trong tỉnh Bình Định, hiểu biết một cách đúng đắn những đổi mới trong hệ thống của Giáo hội như Hiến chương, Nội quy Tăng sự Trung Ương, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, … Từ đó nâng cao trách nhiệm của mỗi vị Tăng Ni là một tế bào trong công tác xây dựng cho một ngôi nhà chung với Giáo hội ngày càng phát triển nhằm đẩy lùi sự tha hóa, tư cách đạo đức, thái độ sống thiếu trách nhiệm, chuyển hóa được những Tăng Ni có chiều hướng sống không tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội đã quy định. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định với sự quyết tâm cao để tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chánh Giáo hội và trú trì lần này là một điểm nhấn quan trọng trong công tác Phật sự nhiệm kỳ VI. Góp phần vào những thành tựu trong suốt 6 nhiệm kỳ qua mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã đạt được và đồng thời mở ra một tương lai tươi sáng của Phật giáo Bình Định trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay, nhằm thực hiện triển khai một cách đồng bộ và có kết quả trên tinh thần trí huệ, kỷ cương và hội nhập phát triển.

ĐĐ. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Trưởng Ban Tổ chức Khóa Bồi dưỡng đã thông qua chương trình và Nội quy Khóa Bồi dưỡng.

Đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Pháp đã ban bố cho toàn thể Hội nghị những lời đạo từ quý báu: Trung Ương Giáo hội đánh giá rất cao những thành quả đạt được của Ban Trị sự trong thời gian qua cũng như tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trú trì hôm nay. Chúng ta biết mỗi tự viện là tế bào của xã hội, nếu vị trú trì luôn luôn xứng đáng với chức năng và nhiệm vụ trú trì thì tự viện sẽ trang nghiêm, phát triển và Giáo hội từ đấy không ngừng phát triển về mọi mặt. Thông qua khóa học vừa thể hiện sự tự thân vận động của Phật giáo tỉnh Bình Định, vừa hoàn thành chủ trương của Trung Ương GHPGVN. Việc phát huy chánh pháp đồng thời đáp ứng khế lý, khế cơ, những truyền thống phong tục tập quán của từng địa phương. Với truyền thống Đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, tập thể luôn luôn phát huy. Với sự đồng tình ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định sẽ xuất sắc hoàn thành nhiều Phật sự quan trọng hơn nữa. Theo tinh thần các nghị quyết hoạt động của Trung Ương Giáo Hội và Ban Trị sự đề ra trong thời gian tới. Trung Ương Giáo hội luôn luôn tin tưởng với tinh thần, khả năng, trách nhiệm của Ban Trị sự, mọi Phật sự sẽ thành tựu viên mãn góp phần xây dựng đại gia đình GHPGVN ngày thêm sáng lạng, huy hoàng, xứng đáng là thành viên quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân.


Quảng Tiến, Nhật Viễn, Nhuận Khương