Post: : Admin

Bế mạc Đại giới đàn Pháp Loa 2017, Thời gian tổ chức ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017). Tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Video lễ Khai mạc Đại giới đàn Pháp Loa 2017

Bế mạc Đại giới đàn Pháp Loa 2017

Xem thêm:

>>Đồng Nai sắp tới tổ chức đại giới đàn Pháp Loa 2017
>>Đại giới đàn Pháp Loa tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức thông báo


Đại Giới Đàn Pháp Loa ngày 08/10/2017

Đại giới đàn Pháp Loa 2017 - Chiều 9/10

Đại giới đàn Pháp Loa 2017 - ký sự 11/10 - Truyền đăng tục diệm.


Bế mạc Đại giới đàn Pháp Loa 2017

Quần Phong